၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာအောင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

လျှပ်စီး Arrester မြင့်တက်

 • 220kV polymer lightning arrester

  220kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

    220kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးသောအကာကွယ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည် onl ဖြစ်သည်။
 • 110kV polymer lightning arrester station type

  110kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးစည်အမျိုးအစား

    110kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးနိုင်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည် onl ဖြစ်သည်။
 • 110kV polymer lightning arrester

  110kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

    110kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးနိုင်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည် onl ဖြစ်သည်။
 • 66kV polymer lightning arrester station type

  66kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးစည်အမျိုးအစား

    66kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station စက်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည်သာဖြစ်သည်။
 • 66kV polymer lightning arrester

  66kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

    66kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station စက်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည်သာဖြစ်သည်။
 • 35kV polymer lightning arrester

  35kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

    35kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည်သာဖြစ်သည်။
 • 6kV polymer lightning arrester

  6kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

    6kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည်သာဖြစ်သည်။
 • 10kV polymer lightning arrester

  10kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

    10kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over ဗို့အားကာကွယ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည် On ဖြစ်နေပါသည်။
 • 3kV polymer lightning arrester

  3kV ပေါ်လီမာလျှပ်စီးနင်း

  3kV Zinc-Oxide Surge Arrester အထွေထွေ Zinc Oxide အမျိုးအစား Surge Arrester သည်ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းနှင့် power station ကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် over voltage over protector ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် resistor disc အဖြစ်သွပ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသတ္တုအောက်ဆိုဒ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော volt-ampere လက္ခဏာများနှင့် resistor ၏ through-current စွမ်းရည်သည်သမားရိုးကျ SiC type surge arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ nominal operating voltage အောက်တွင် surge arrester မှဖြတ်သွားသော current သည် ...
 • Overhead in Fault Indicator

  ပြတ်ရွေ့ Indicator အတွက် overhead

  အထွေထွေ: SJWL-SGFI / II two-in-one ညွှန်ပြချက်မြေပြင်ဖြန့်ချီရေးတိုက်နယ်ဌာနခွဲသို့ပြတ်ပြတ်သားသားအမှားလိုင်းကိုတွေ့ရှိရန်မကြာခဏပျက်ကွက်ခြင်းမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ထမ်းများ၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းအရာများသည်မြေပြိုခြင်းကိုတဝက်ဝက်တခါတရံဖြစ်စေ၊ ညနေခင်းကိုရှာဖွေရန်, Inner Mongolia တွင်ရက်အနည်းငယ်ကိုရှာဖွေရသည်။ ထို့ကြောင့်အမှားညွှန်းကိန်းများတပ်ဆင်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်၊ အလုပ်သမားအင်အားကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအချိန်ကိုတိုစေသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏လက္ခဏာများ: Sho ...
 • Panel Type Fault Indicator

  Panel အမျိုးအစားပြတ်ရွေ့အညွှန်းကိန်း

  အထွေထွေ: တိုတောင်းသော circuit ကိုလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာနှင့်မြေပြင်လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာအသီးသီး panel ကိုတူရိယာအဓိကခန္ဓာကိုယ်နှင့် optical fiber မှတဆင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ပျက်ကွက်ပြီးနောက်။ အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာကိုအကဲဖြတ်ရန် optical fiber ကိုမှတဆင့် panel ကို Mainframe ကအိမ်ရှင်မှ signal ကို transmits ။ တပ်ဆင်သည့်နေရာ: •ကေဘယ်လ်ကြိုးရှည်လျားသောပထမဓာတ်အားခွဲရုံတွင်တပ်ဆင်ထားသည်) ဘူတာတွင်သို့မဟုတ်လိုင်းပြင်ပ၌အမှားတစ်ခုရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ •အသုံးပြုသူတွင် i ...
 • monitor for lightning arrester

  လျှပ်စီး arrester များအတွက်မော်နီတာ

  arrester မော်နီတာ arrester အရေးယူနံပါတ်နှင့်ယိုစိမ့်လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ရန်အသုံးပြုသည်။ 
12 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၂